Udduvoll Airfield

En av Norges beste modellflyplasser.


Udduvoll airport er flyplassen vår som ligger ved Udduvollbrua like etter Klett.

 Her finner du velpreparert gress stripe på 175 x 40 mtr, stort depotområde, klubbhus, kiosk, mekkebord, parkeringsplasser, lademuligheter, toalett, +++